Generelt

Sitet om voldsteder er under opbygning. Der vil løbende blive foretaget opdatering med  billeder og oplysninger om voldsteder.

Voldsteder stammer fra middelalderen, og var de steder, hvor der var opført en borg/slot eller herregård, eller anden form for bygning som kunne bruges til forsvar. Bygningerne eksisterer ikke længere, i nogle tilfælde er der stadig rester af murer eller fundamenter.